Kvalitetssäkring

Vår verksamhetsidé är bl a att erbjuda snabbt och kompetent omhändertagande av personer med smärta och/eller funktionsnedsättning från rörelse och stödjeorganen.
Vi erbjuder en hög medicinsk kvalitet och sjukgymnasten skall arbeta enligt metoder baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vårt mål är nöjda kunder och varje år genomför vi en enkätundersökning för att kunna följa upp och utvärdera vårt arbete.

På Fysio Center arbetar vi kontinuerligt med kvalitetssäkring för att utveckla och säkerställa rutiner och strukturer på kliniken. Är Du intresserad av att veta mer om vårt kvalitetsarbete så kontakta oss för mer information.