OMT - Ortopedisk Manuell Terapi

OMT är specialistområde inom sjukgymnastik (fysioterapi) som omfattar diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder av smärta samt andra symtom och funktionsnedsättningar som har sitt ursprung i rygg, leder, muskler och nerver.

Undersökningen är systematisk med specifika manuella tester för att finna orsaken till besvären men också sett till ett helhetsperspektiv där kroppens olika funktioner i samverkan vägs in.

Efter undersökning och analys upprättas i samråd med patienten en behandlingsplan. Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder.

Detta kan vara mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Behandlingen syftar också till att patienten efter avslutad behandling har "verktyg" för att förebygga återfall.

OMT är det äldsta internationella specialistområdet inom fysioterapi. Den internationella föreningen - IFOMT - anordnar världskongresser vart 4:de år.

Läs mer på http://www.fysioterapeuterna.se/omt/