Vårdprogram / riktlinjer

Vi arbetar efter vårdprogram/behandlingsprogram inom följande områden:

Nationellt vårdprogram

Riktlinjer enl. Reg. Skåne

 • Halsrygg konservativ samt operativ behandling
 • Vårdprogram för artros
 • Scolios – Kyfos
 • Vårdprogram för ländryggsmärta
 • Vårdprogram för nacksmärta och funktionsnedsättning efter olycka
 • Kotfraktur
 • Spinal Stenos
 • Hälseneruptur

Riktlinjer enl. landstinget i Jönköpings län

 • Lumbalt diskbråck utan fusion
 • Knäplastik
 • MCL samt LCL skada
 • Menisk skada
 • Patella lux
 • Höftfraktur samt Höftplastik
 • Epicondylalgia

Övriga riktlinjer

 • ACL ruptur – enl. KANON
 • Behandling av gravida och nyförlösta kvinnor – enl. Fysio Center
 • Behandling vid yrsel – enl. Eva Ekvall Hansson
 • Hälsenerehabililtering – enl. Karin Grävare Silbernagel
 • Rehab efter opererad fotledsfraktur – enl. Gertrud Nilsson