Eva Holmström

Leg fysioterapeut Lunds Universitet 1987.

Efter utbildningen arbetade jag 2 år på Värnhems sjukhus med rehabilitering inom neurologi, geriatrik och ortopedi. Fick därefter erbjudande att börja arbeta som privatpraktiserande.

Har arbetat på flera kliniker i Malmö och drev Malmö Sjukgymnastikinstitut under några år tillsammans med 2 kollegor. 2005 startade jag tillsammans med 3 kollegor Fysio Center. Har vidareutbildning inom OMT 20 poäng och även inom akupunktur och idrottsmedicin.

Utbildningar och kurser

Evidensbaserad rehabilitering: tema löpning 2022
Yrselkurs, Daniel Petersson, Malmö 2020
Fotkurs, Ortopedkliniken, Malmö 2020
OMT Tema Thorakal/bäcken med Diane Lee 2019
Lower Limb tendinopathy, Jill Cooks 2019
Löpanalys, patellofemoral smärta, 2 kurser med Christian Barton 2017
Seminarium nackskador och dess följder 2017
Sjukgymnastik bedömning och behandling vid yrsel 2008/2017
World Congress of Low back and Pelvic pain, Singapore 2016
Shoulder rehabilitation advanced med Ann Cools 2015
Ryggkurs, SUS, Malmö 2015
Klinisk ryggdag, Subgruppering och klassifikation enl Ford, Malmö 2014
Shoulder rehabilitation, 2 kurser med Ann Cools 2012/2014
Cevical spine disorders, Deborah Falla 2013
3-D Functional performance Jessica Parnevik/Ola Eriksrud, Malmö 2012
Manipulation inom OMT, Jan Vonnevi
Idrottsmedicin Syd temadag: "The Turning Torso" 9/11, Malmö 2011
Artrosskola enl BOA 2011
Tejpkurs plantarfascit 2010
Tejpkurs Basic Kinesiotaping. 2010
Akupunkturbehandling vid graviditetsrelaterade besvär, Med.Dr Christer Carlsson 2010
Funktionsstörning och smärta i det orofaciala området (käke) 2010
Hälsenerehabilitering 2009
Axelina 2009
Undersökning och behandling vid perifer nervaffektion 2008
Funktion och rehabilitering efter fotledsfraktur. Gertrud Nilsson 2008
Avancerad akupunktur, Med.Dr Christer Carlsson 2000
OMT (Ortopediskmanuell terapi) 20 p, Lunds Universitet 1999
Low force manipulation 1 och 2, Lars Kroon 1999/2000
Akupunktur, SALS grundkurs 1998
Idrottsmedicin steg 1 och 2
1st European Conference of Sports Rehabilitation, Stockholm 2007
Stabiliseringsträning nacke 2007
Core concept shoulder – introduktion. (Axelkurs) 2006
OMT kongress, Ystad 2007
Segmentell stabilseringsträning för lumbalrygg 2006
TENS/NMES/ Elakupunktur 2004
MTT, medicinsk träningsterapi: nacke/skuldra, huvudvärk och nedre extremiteten 2004/2006
Mc Kenzie Ländrygg och Nacke 1999/2000
Arbetsmiljölära 10 p 1989 2008