Jeanette Gustafsson

Legitimerad fysioterapeut – 1987 vid Lunds Universitet.

Efter examen arbetade jag två år på Värnhems sjukhus i Malmö med Neuologisk rehabilitering. Började därefter arbeta inom Primärvården i Malmö på Abels Rehab. 1990 övergick jag till att arbeta som privatpraktiserande sjukgymnast på Lorensborgs sjukgymnastik. Bytte arbetsplats 1995 till OM-Kliniken. Under min tid där gick jag min OMT-steg 2 utbildning. Har arbetat som handledare på akupunkturutbildningar hos Dr Christer Carlsson på Florencekliniken i Lund. 2005 startade jag och 3 andra kollegor Fysio Center.

Utbildningar och kurser

Höftkurs Göteborg 2023
Cervikal nervrotssmärta 2022
Bäckensmärta Maternity Health by Mamma Mage Webinar 2022
Allvarlig patologi ländrygg och bäcken 2021
Yrsel och balanskurs 2021
Maternity Health by Mamma Mage Webinar 2020
Grundkurs i yrsel/ Daniel Petersson 2020
Handen ur ett fysioterapeutiskt perspektiv 2020
Fotkurs VO Ortopedi SUS 2020
OMT-kongress 2019
Behandling av axelnära frakturer 2019
Bäckenkurs enligt Mulligan- Repetition 2019
Undersökning och behandling av bäckenet enligt Mulligan 2018
Rehab efter bråck- och rektusdiastasoperationer 2018
Kliniskt resonemang ländrygg och nedre extremitet 2018
Graviditetsrelaterad bäcken - ländryggssmärta 2018
Prehabilitering och rehabilitering efter ryggkirurgi 2018
Seminarium - nackskador och dess följder 2017
Akupunkturens kärna 2017
OMT-kongress 2017
Sjukgymnastisk bedömning och behandling av yrsel 2017
Eusser - stiffness of the shoulder and elbow 2016
Evidensbaserad behandling vid knä och höftartros 2016
Postrehab enligt Axellina 2016
OMT- kongress 2016
Certifierad MammaMage Tränare 2016
Shoulder rehabilitation advanced, Ann Cools 2015
Mamma-Mage utbildning 2015
Kvalitets- och ledningssystem för fysioterapeutisk verksamhet 2015
Klinisk ryggdag 2014
Shoulder rehabilitation/Ann Cools 2013
3D Functional performance/fot 2012
Artrosskola enl BOA 2011
Manuell behandling av triggerpunkter vid myofasciellt smärtsyndrom 2011
Tejpkurs plantarfascit 2010
Funktionsstörning och smärta i det orofaciala området, undersökning och behandling av käke 2010
Akupunkturbehandling vid graviditetsrelaterade besvär 2010
Tejpkurs Basic Kinesiotaping 2010
Axelina 2009
Datakörkort internationellt 2009
Fasciamobilisering 2009
Hälsenerehabilitering 2009
Funktion och rehabilitering efter fotledsfraktur 2008
Sjukgymnastik bedömning och behandling vid yrsel 2008
Undersökning och behandling vid perifer nervaffektion 2008
Stabiliseringsträning nacke 2007
Core concept shoulder – introduction 2006
Segmentell stabilseringsträning för lumbalrygg 2006
TENS/NMES/Elektroakupunktur 2004
Rehab 2 data kurs 2002
MTT, medicinsk träningsterapi: nedre extremiteten 2006
MTT, medicinsk träningsterapi: nacke/skuldra, huvudvärk 2004

Mc Kenzie Ländrygg och Nacke

1999
Avancerad akupunktur Christer Carlsson 2 veckor 1995/2000

Idrottsmedicin 5 p

2019

OMT steg 2

1997

Grundläggande Akupunktur 10 p

1992
Arbetsmiljölära 10 p 1989