Lena Corengia

Leg Fysioterapeut 1988 vid Lunds universitet. Arbetade tre år inom primärvården i Malmö. Arbetat som privatpraktiker sen 1991. T o m 2005 på OM- kliniken, Ortoped Medicinska kliniken i Malmö. Arbetade där även som grupplärare på fördjupningskurser inom ortopedisk Manuell terapi som bedrevs på kliniken. Fördjupade mig senare inom behandling av långvarig smärta och arbetade på Florencekliniken i Lund tillsammans med smärtläkare Dr Christer Carlsson. Handledare på grundkurs och fördjupningskurser inom akupunktur.

Sedan 2007 även på Fysio Center och sedan hösten 2010 huvudsakligen på Fysio Center med vissa handledaruppdrag på Florenceklinken.

Utbildningar och kurser

Traumaanpassad Yoga ( TAY-70) grundutbildning

2023

Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 7,5p. KI

2022
Kliniskt resonemang nacke/skuldra. Björn Aasa 2021
MediYoga lärare steg 2 2018
MediYoga HRV 2018
Löpanalys, patellofemoral smärta, 2 kurser med Christian Barton 2017
Mediyoga instruktörsutbildning 2017
Shoulder rehabilitation advanced, Ann Cools 2017
Shoulder rehabilitation, Ann Cools 2013
Utbildning i Artrosskola 2011
Manipulation inom OMT
Akuptunktur vid graviditetsrelaterade besvär 2010
Kinesiology taping basic course och advanced course 2008/2010
Mc Kenzie, Mekanisk diagnostik och terapi, ländrygg och nacke
Axelina 2009
Stabiliseringsträning nacke 2008
Undersöknng och behandling vid perifer nervaffektion 2008
Lumbal segmentell stabiliseringsträning 2006
Behandling av långvarig smärta 20 p 2005
Core Concept shoulder
Fasciamobiliseringskurs
Kinetic Control Concept course, kinetik Control shoulder
MTT, Medicinsk träningsterapi 3 kurser
TENS/ NMES/Elektroakupunktur kurs
Avancerad akupunktur vid smärtbehandling klinisk tillämpning 1 v 2002
Idrottsmedicin 5 p 2001
Orofascial smärta och käkfunkton 1996
Avancerad akupunktur vid smärtbehandling 1 v. 1996
Akupunktur 10 p 1994
Advanced extremity course 1 v. 1994
OMT steg 2 1993