Maria Wirdenäs

Legitimerad Fysioterapeut- 2011 vid Lunds Universitet

Jag har arbetat kliniskt sedan examen 2011 och har viss erfarenhet av arbete på kirurgisk klinik, men framför allt från primärvården där jag arbetat i 8 år. Parallellt med arbetet på vårdcentral har under 4 år vidareutbildat mig och tog 2018 masterexamen i fysioterapi med inriktning OMT vid Luleå tekniska universitet.

Vidareutbildningar:

Masterexamen Fysioterapi, inriktning ortopedisk manuell terapi, avancerad nivå, 120 hp. Luleås tekniska Universitet. 2014-2018.
OMT steg 1 2014
OMT steg 2 2015
OMT examen steg 3 2017
Shoulder rehabilitation, Ann Cools. 2019
Shoulder rehabilitation steg 2, Ann Cools 2022
Manuella tekniker med fokus manipulation, Harald Ekedahl/Johan Tidstrand 2022
Löpteknik, evidensbaserad rehabilitering, Idrottskadecentrum 2021
Fysioterapi: Beteendevetenskapliga teorier och modeller. 7,5 hp. 2016
Mulligan A: 2014
JEMS Movement A.R.T: Analysis, Rehabilitation and Training. Joanne Elphinstone. Del 1-4. 2012-2013
Akupunktur 15 p, Christer Carlsson. 2011
Motiverande Samtal 2011