Martina Hofer

Legitimerad Fysioterapeut 1986 vid Lunds Universitet.

Mina första två år arbetade jag i Malmö på sjukhusets lungklinik, medicinska kliniken, reumamottagningen samt ortopediska kliniken Under 1988-89 arbetade jag med neurologisk rehabilitering på Värnhems Sjukhus. 1990-1991 övergick jag till att arbeta inom primärvården, Abels Rehab, Malmö. Efter ett vikariat 1992 som privatpraktiserande sjukgymnast startade jag egen praktik, Sorgenfris Sjukgymnastik.

Denna drev jag under 20 år tillsammans med en kollega. Jag kommer närmast från Davidhall Sjukgymnastik där jag arbetat 2013 -2016. Jag har även handledaruppdrag på akupunkturutbildningen, Florencekliniken i Lund.

Utbildningar och kurser

Undersökning och behandling enligt Mulligan 2018
Rehab efter bråck- och rectusdiastasoperationer 2018
Kliniskt resonemang ländrygg och nedre extremitet 2018
Graviditetsrelaterad bäcken -och ländryggssmärta 2018
Akupunkturens kärna 2017
Certifierad Mamma Mage tränare 2017
Kvalitéts, och ledningssystem för fysioterapeutisk verksamhet
Ergonomi med inriktning primärvård
Funktionsstörning och smärta i det orofaciala området, undersökning och behandling av käke
Behandling av triggerpunkter vid myofasciellt smärtsyndom
Fotledsskador Rehab
Sjukgymnastik bedömning och behandling vid yrsel
Tejpkurs plantarfascit
Hälsenerehabilitering
Klinisk ryggdag
Mc Kenzie ländrygg
Segmentell stabiliseringsträning nacke
Segmentell stabiliseringsträning ländrygg
Idrottsmedicinsk knärehabilitering, Sport Rehab
The Mulligan Concept
Rörelseapparatens funktionella anatomi och biomekanik, nacke, övre extremiteten, ländrygg, bäcken, nedre extremiteten. Anatomiska Institutionen Köpenhamn
Neural dynamics & Muscle Imbalance
Muscle Energi Teknik, MET
Kinesiology taping
MTT Medicinsk träningsterapi , rygg
MTT Medicinsk träningsterapi ,nedre extremiteten
MTT Medicinsk träningsterapi ,nacke, skuldra och huvudvärk
Idrottsmedicinsk axelrehabilitering, Sport Rehab
Shoulder Rehabilitation Advanced, Ann Cools
Shoulder Rehabilitation, Ann Cools
Core Concept shoulder
Axelina vårdprogram för axelbesvär
OMI ländrygg
OMI axelkurs
TENS
Ryggkurs R1/R2
Extremitetskurs E2
Akupunkturanatomi , C.Carlsson
Elektroakupunktur , C.Carlsson
Avancerad akupunktur, C.Carlsson
Akupunktur 10 p, Lunds Universitet under ledning av Med.Dr, smärtspecialist. C.Carlsson
Ortopedisk manuell terapi steg 2.
Idrottsmedicin 5 p, Lunds Universitet