Mikaela Bogren

Leg. Fysioterapeut 2008 CVU Öresund Köpenhamn

Jag har arbetat på Ortopediska kliniken SUS Malmö i 12 år, vilket har gett en bred erfarenhet inom både ortopedi, barnortopedi och idrottsrelaterade skador. Jag blev klar med min master i medicinsk
vetenskap 2016 och blev specialist i ortopedi 2021. De senaste 3 åren har jag arbetat på Örestadskliniken i Malmö. Jag utför diagnostiskt ultraljud vid undersökning av vissa skador i senor,
muskler och leder och har vidareutbildning inom bland annat dry needling. Ni hittar mig på Fysiocenter!

Kongresser/Kurser/föredrag i urval

Dry needling
Fysioterapeut som remittent av röntgenremiss
MSK ultraljud avancerad Höft & ljumske, Hands-on
MSK ultraljud avancerad armbåge, underarm och hand, Hands-on
MSK ultraljud avancerad fot och underben, Hands-on
MSK ultraljud avancerad knä samt intilliggande strukturer, Hands-on
MSK ultraljud avancerad axel, Shoulder Rehab Sweden
MSK ultraljud axel baskurs, Shoulder Rehab Sweden
ACL re-konstruktion och rehabilitering
Allvarlig patologi och ovanliga tillstånd i ländrygg och bäcken
Höftleds impingement
Ortopediveckan, SOF 2016
Lower limb tendinopathy, Jill Cooks PhD
Congress on knee rehabilitation in sports, Göteborg
Sjukgymnastisk bedömning och behandling vid yrsel, Docent Eva Ekvall-Hansson
Obruten vårdkedja med Axelina
World confederation for physical therapy congress, Liverpool
Advanced shoulder examination and rehabilitation, PhD Ann Cools
Kinesiotape och TENS behandling
Nordic Scoliosis Research Society Annual Meeting Amsterdam
Ryggdagarna SUS Malmö
Cervikalt trauma och sjukdom – kirurgisk behandling SUS Malmö
Mekanisk Diagnostisk Terapi årskonferens
Ortopediveckan, SOF, 2011
OMT R1-R2