Helena Hassum

Legitimerad Fysioterapeut 2002 vid Luleå Tekniska Universitet

Jag kommer närmast från primärvården och Capio vårdcentral där jag jobbade i 12 år, varav flera år
som teamledare. Före det arbetade jag inom sluten och öppen vård på sjukhus där jag varit på de
flesta avdelningar, men främst inom ortopedi och rehab. Jag var 2007 med och startade upp en
multiprofessionell rehabklinik för patienter med långvariga rygg-, bäcken- och nackbesvär, där jag var
verksam i 4 år. Jag har vidareutbildat mig inom bl. a. ortopedisk manuell terapi, långvarig rygg-,
bäcken- och nacksmärta samt akupunktur. Sedan 2023 finns jag på Fysio Center.

Utbildningar och kurser

OMT steg 2

2018

OMT steg 1, R1/R2 övre

2011
OMT steg 1, R1/R2 nedre 2002
MDT Mc Kenzie A, lumbalcolumna 2013
MDT Mc Kenzie B, cervikal & thorakalcolumna 2015
Chronic pelvic-, low back- or neck pain. In company education and internship, 7 veckor på Spine & Joint Centre, Rotterdam NL 2007
Akupunktur, etapp 1 och 2, Boden 2002

Övriga kurser:


Akupunktur vid graviditetsrelaterade besvär, Christer Carlsson

Artrosskola (BOA)

Axelina, vårdprogram för axelbesvär

Flaccid Foot Gait Seminar, Jessica Parnevik

Fysioterapi vid Astma & KOL (KAAK)

High Potentials ledarskap och organisation (Capio Academy)

Kliniskt resonemang Nacke/Skuldra webinarium, B Aasa

Kliniskt resonemang Fot webinarium, B Aasa

Knäskador, Ortopedkliniken, SUS Malmö

Mamma mage Webinar, Maternity Health

Motiverande samtal (MI)

MTT -medicinsk träningsterapi Nedre extremiteten

Skuldrans skador och sjukdomar, Linköping

Smärtskola (Reumatikerförbundet)

TENS, CEFAR

Yrsel och balansrubbningar grundkurs, Team Vertigo, Linköping

World Congress on Low back & Pelvic pain, Barcelona 2007